FedIHP

Welkom bij de FIHP

De FIHP, Fédération des Initiatives d’habitations protégées, is een belangrijke speler in het hulp- en zorgbeleid in Wallonië en Brussel.

Het is de representatieve stem van de sector en verenigt een dertigtal IBW’s en twintig PZT’s (psychiatrische thuiszorgdiensten). Op deze site vindt u de contactgegevens van al onze leden en algemene informatie over onze missies.

Missies

De Fédération d’Initiative d’Habitations Protégées (FIHP) is een federatie waarin verschillende verenigingen van initiatieven voor beschut wonen in zowel Brussel als Wallonië zijn verenigd.

Een meerderheid van de Waalse IBW’s is lid van de federatie en in Brussel zijn alle IBW’s lid van de federatie.

Het doel van de FIHP is het promoten, verdedigen en vertegenwoordigen van de verschillende verenigingen ten aanzien van

  • de instanties die de sector goedkeuren en financieren (GGC, Iriscare, Cocof, AVIQ, Vlaamse Gemeenschapscomissie, de Duitstalige Gemeenschap) ;
  • de bevoegde gewestelijke ministers voor de beschut wonen sector ;
  • alle regionale en federale actoren in de geestelijke gezondheidszorg waarmee de sector actief samenwerkt ;
  • verenigingen van gebruikers en verwanten ;
  • iedereen die informatie over de sector nodig heeft.

Het neemt de rol aan van :

  • representatieve gesprekspartner van de initiatieven van de sector ;
  • de sector bevorderen en verdedigen ;
  • optreden als schakel tussen de structuren en de subsidiërende overheden.

Een van de taken van de FIHP is het beantwoorden van vragen van professionals, gebruikers en familieleden die op zoek zijn naar informatie om hen door te verwijzen naar het initiatief voor beschut wonen (IBW) dat het best aan hun verwachtingen voldoet, afhankelijk van het soort zorg dat zij nodig hebben of het grondgebied waar ze actief zijn.

IBW’s

Wat is een IBW?

Een initiatief voor beschut wonen is de huisvesting en ondersteuning van mensen die geen continue behandeling in het ziekenhuis nodig hebben en die om psychiatrische redenen hulp en ondersteuning nodig hebben in hun woon- en leefomgeving.

IHP

IBW’s

Wat is een IBW?

Een initiatief voor beschut wonen is de huisvesting en ondersteuning van mensen die geen continue behandeling in het ziekenhuis nodig hebben en die om psychiatrische redenen hulp en ondersteuning nodig hebben in hun woon- en leefomgeving.

IHP

PZT’s

Wat is een PZT?

Het is een dienst voor psychiatrische thuiszorg. Dankzij deze gratis dienst kunnen mensen met een psychiatrische aandoening thuis blijven wonen, waardoor het risico van een ziekenhuisopname wordt beperkt, dankzij de steun van een multidisciplinair team.

SPAD

Geschiedenis

Eind jaren tachtig besloten de psychosociale werkers die beschut wonen uitwerkten, om regelmatig bijeen te komen om deze toekomstige zorg te organiseren.
De Franstalige federatie van IBW’s werd geleidelijk gevormd in de jaren 1990; de aangesloten verenigingen van de Brusselse en Waalse IBW’s kwamen één keer per maand bijeen om onderwerpen te bespreken die hen aanbelangden. De statuten van de vereniging werden in 1997 gepubliceerd.

In 2010 heeft het FFIHP besloten om parallel met het FFIHP een Federatie van Werkgevers van beschutte woonvormen op te richten. Dit om organisaties zoals de paritaire commissie te kunnen integreren en om als woordvoerder van de sector te kunnen optreden.

Met het oog op de 6e staatshervorming en de overdracht van de materie “beschut wonen” van de federale overheid naar de gemeenschappen en gewesten, werden in 2017 het FFIHP en het FEIHP, die Brusselse en Waalse leden verenigen, ontbonden om de Federatie van Initiatieven voor beschut wonen op te richten.

De wens is om zich open te stellen voor Nederlandstalige beschutte woonvormen in het Brusselse gewest, Nederlandstalige in het Vlaamse gewest en Duitstalige in de Duitstalige gemeenschap.

Op 31 januari 2017 werden de statuten van de FIHP gepubliceerd. Deze overdracht van bevoegdheden van het federale naar het regionale niveau vormt een beslissend keerpunt voor het beschut wonen en de FIHP die hen vertegenwoordigt. In elk gewest moet de FIHP de regionale overheden en de bevoegde administraties informeren. Er wordt een Waalse en een Brusselse vleugel gevormd met een Waals en Brussels co-voorzitterschap.

Het FIHP is dan ook zeer actief betrokken bij de overdracht van informatie van het RIZIV naar het AVIQ en de GGC en Iriscare. Deze samenwerking, die is ontstaan in het kader van de overdracht van bevoegdheden naar Wallonië en Brussel, maakt van het FIHP een essentiële speler in het regionale hulp- en zorgbeleid.

Praktische informatie

Vind ons

Boulevard du Roi Albert, 90
7500 Tournai Belgique

Contacteer ons

+32 (0)69 23 62 89
info@fedihp.be