SPAD

Psychiatrische zorg in de thuissituatie

Een PZT is een Psychiatrische Thuiszorg Dienst.

Dankzij deze gratis dienst kunnen mensen met een psychiatrische pathologie thuis blijven wonen, waardoor het risico op een ziekenhuisopname wordt beperkt. Dit dankzij de rechtstreekse ondersteuning door een multidisciplinair team of via de coördinatie van interventies van verschillende hulp- en zorgverleners.
Deze dienst richt zich ook tot eerstelijnswerkers die geconfronteerd worden met geestelijke gezondheidsproblemen bij hun doelgroep.

De missies van de PZT

Coördinatie

Organisatie en coördinatie van een netwerk rond de persoon: of het nu gaat om maatschappelijk werkers, familie of huishoudelijke hulp, verpleegkundigen of psychologen, het PZT-team organiseert de begeleiding van de cliënt thuis en zorgt ervoor dat hij/zij voldoende gepersonaliseerde steun krijgt.

Bewustmaking / Informatie – opleiding

Informeren om te de-stigmatiseren:  geestelijke gezondheid en psychiatrische aandoeningen brengen nog steeds een reeks stereotypes en vooroordelen met zich mee die ons team samen met vele eerstelijnswerkers (nachtopvang, sociaal verhuurkantoor, opvangcentra, scholen, gezinshulpdiensten, politiediensten…) in vraag stelt.
Het PZT-team organiseert informatie- of sensibiliseringssessies over geestelijke gezondheid om degenen die psychisch kwetsbare gebruikers ontmoeten in staat te stellen hen beter te begeleiden.

Intervisie / Coaching

Het ondersteunen van professionals die op het terrein geconfronteerd worden met situaties  die betrekking hebben op de geestelijke gezondheid. Het PZT-team wil collectieve reflectie en de analyse van situaties aanmoedigen om een zo passend mogelijke houding aan te nemen ten aanzien van professionals in de eerstelijnsdiensten.

Specifieke aanvullende taken

In het kader van de gezondheidscrisis rond Covid 19 hebben de regionale autoriteiten de PZT’s een extra taak toevertrouwd:

– ondersteuning van ouderen

– ondersteuning van gezondheidswerkers die zwaar getroffen zijn door de gezondheidscrisis als gevolg van de ziekte en het overlijden van een aantal van hun bewoners én door de overbelasting van het werk als gevolg van de crisis. Dit als preventie van een burn-out.

In Brussel wilden de regionale overheden de bestaande PZT-teams tegen eind 2020 uitbreiden, nieuwe PZT’s ontwikkelen en een project financieren om de senioren en de teams eromheen te ondersteunen.

In Wallonië hebben de PZT’s sinds april 2020 een versterking van 3 VTE’s gekregen om deze opdrachten uit te voeren in het kader van het project “Get Up Wallonia” onder leiding van het AVIQ.

Dit aanvullende project biedt gesprekken, een luisterend oor, info rond ziekte, rouw, stress, burn-out en isolement, versterking van de banden met de psycho-medisch-sociale sector, bewustmaking en ondersteuning bij de verschillende psychische problemen die verband houden met de gezondheidscrisis.