IBW leden

Eind jaren tachtig besloten de psychosociale werkers die beschut wonen uitwerkten, om regelmatig bijeen te komen om deze toekomstige zorg te organiseren.