Beschut Wonen Primavera

Contact details

Coördinator: Kristien DE VOS
Psychiater : Dr. Stéphan DE SMET

Overige informatie

Historiek

Op 25 februari 1994 werd de VZW Beschut Wonen Primavera opgericht en sinds 1 januari 2003 is de VZW een autonoom erkend initiatief beschut wonen, het is een samenwerkingsverband tussen CGG Brussel en Kliniek Sans Souci. Beschut Wonen Primavera is een bicommunautair initiatief, momenteel kan zij een beschermde woonvorm aanbieden aan 24 personen.

Locaties

Beschut Wonen Primavera beschikt over een gedifferentieerd woonaanbod:

 • 1 woning te Jette bestaande uit:
 • Twee verdiepingen waarbij er per verdieping 4 bewoners in gemeenschap samenleven
 • 2 individuele studio’s
 • 1 gemeenschapswoning te Laken
 • 3 individuele studio’s te Jette voor 3 bewoners

In de twee gemeenschapshuizen beschikt iedere bewoner over een eigen kamer. Daarnaast zijn er gemeenschappelijke ruimtes, zoals keuken, woonkamer, badkamer…, waar de bewoners gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn. Het kunnen samenwonen met anderen is hier essentieel.

In de vijf studio’s biedt het initiatief Beschut Wonen vijf bewoners een individueel appartement aan. Hier wordt er dus geen gemeenschappelijke ruimte gedeeld. Personen die in deze individuele woonvorm stappen hebben een grotere zelfredzaamheid dan de personen die verblijven in een gemeenschapswoning.

Daarnaast wordt er ook begeleiding aangeboden binnen de eigen huisvesting van de cliënt wat Individueel Beschut Wonen genoemd wordt.

Basisconcept en methodiek

Beschut Wonen Primavera stelt zich tot doel bij te dragen tot het stabiliseren en/of resocialiseren van mensen met psychiatrische problemen die geen nood hebben aan een permanent

verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis maar niet (of nog niet) volledig zelfstandig kunnen wonen. De begeleiders hebben een ondersteunende, stimulerende en oriënterende rol en streven naar zorg op maat!

 • Administratieve ondersteuning
 • Budgetbegeleiding
 • Aandacht voor hygiëne, huishoudelijke taken, voeding, fysieke gezondheid en psychisch klachten, medicatie, …
 • Zoeken & opvolgen van zinvolle vrijetijdsbesteding en/of arbeidsrehabilitatie
 • (Weder)opbouw van een sociaal netwerk
 • Begeleiding naar externe diensten

Samen met de bewoner wordt op basis van bovenvermelde noden een begeleidingscontract opgesteld met, naast een geïndividualiseerde uitwerking van de doelstellingen ook praktische afspraken over de huisbezoeken.

De verblijfsovereenkomst bepaalt de duur van het verblijf in beschut wonen, omschrijft de verblijfskosten en verschaft specifieke uitleg over het verblijf in beschut wonen.

De regels omtrent het samenleven in beschut wonen staan in het intern reglement.

Dit begeleidingscontract en de verblijfsovereenkomst worden om de zes maanden geëvalueerd en bijgestuurd. Afhankelijk van de noden van bewoner komt de begeleider op huisbezoek, met een minimum van één keer per week.

In de gemeenschapswoningen is er wekelijks een bewonersvergadering.

Maandelijks worden groepsactiviteiten georganiseerd voor alle bewoners, zoals een kookactiviteit of een uitstap.

Psychotherapeutische behandeling behoort niet tot het takenpakket van het team van Beschut Wonen Primavera. Bewoners kunnen hiervoor terecht bij het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Brussel, hun persoonlijke psychiater, psycholoog en/of therapeut.

Intakeprocedure

Een eerste gesprek is voornamelijk een kennismaking met beschut wonen (uitleg over werking en doelstelling).

Bij een tweede gesprek gebeurt een grondige peiling en evaluatie van de behoeftes, mogelijkheden en verwachtingen van de kandidaat-bewoner. Hierbij wordt ook de nodige aandacht besteed aan de voorgeschiedenis van de kandidaat (medisch dossier wordt opgevraagd). Bij een tweede gesprek gebeurt een grondige peiling en evaluatie van de behoeftes, mogelijkheden en verwachtingen van de kandidaat-bewoner. Hierbij wordt ook de nodige aandacht besteed aan de voorgeschiedenis van de kandidaat (medisch dossier wordt opgevraagd).

Nadien volgt er een gesprek met onze psychiater.

In overleg met het team en de psychiater wordt dan een beslissing genomen.

Kostprijs

De prijs in de gemeenschapswoning is afhankelijk van de grootte van de kamer en bedraagt 360€ tot 484 € per maand. Water, gas, elektriciteit, Tv-distributie en verzekering zijn inbegrepen. Tijdens de bewonersvergaderingen wordt er per bewoner een inbreng van 2,50 € per week gevraagd voor gemeenschappelijke aankopen. Voor de individuele appartementen varieert de prijs tussen 490 € en 560 € per maand.

Permanenties

Een multidisciplinair team staat ter beschikking van de bewoners. Voor dringende zaken is er buiten de gewone kantooruren steeds iemand van het team beschikbaar per GSM.

Contacteer ons
info@bwprimavera.be
Vind ons
Rue Jacques Vandervleet, 35 – 1090 Jette

Zien op de kaart

Meer info
Prendre contact
Geassocieerde SPAD
Geen