CASMMU

Algemene informatie

Kenmerken van de huisvestiging

 • Aantal door de Gemeenschappelijke commissie Brusselse Gewest: 86
 • Financiering van de FOD. Volksgezondheid voor 10 extra plaatsen voor patiënten met een interneringsstatus en voor 8 extra plaatsen voor Adolescenten (16 tot 22 jaar).
 • Aantal woningen: 22
 • Type huisvestiging: Individueel, tweepersoons en gemeenschappelijk
 • Verblijfskosten (inclusief energie / water en internetaansluiting): van 500 tot 700; bij de prijsopgave wordt rekening gehouden met het type huisvestiging (individuele flat of studio, grootte van de kamer, gemeenschappelijke ruimten, …….).
 • Gemeubileerd : Ja
 • Borg: 1 tot 2 maanden verblijfskosten
 • Inventaris van de inrichting: Ja, bij aankomst en vertrek

Team

Directie: Mevrouw Florence Crochelet

Coördinatie :
Site Lambiotte : Meneer Georges Lambion
Site Foch : Mevrouw Maud Hermant
Site Ados : Meneer Nicolas Mortier

Therapeutisch team: elke locatie heeft tweetalige medewerkers (fr-nl)
Technisch team dat zorgt voor het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes en de gebouwen

Specifieke kenmerken

CASMMU biedt op haar twee sites voor volwassenen, zorg voor individuele volwassenen, koppels, ouder/ kind en bewoners met beschermingsmaatregelen.

24 plaatsen zijn gereserveerd voor bewoners met een interneringsstatus.
CASMMU heeft ook IBW + plaatsen (duurzame zorg met medicijnverstrekking).

De site “adol” verwelkomt jongeren die onder voogdij van jeugdrechters staan, zich in een situatie van gevaar of problematische opvoeding bevinden en/of op vrijwillige basis hulp zoeken.

Toelatingsprocedure

Toelatingscriteria:

 • Klinische indicaties
 • Ziekteverzekering in orde of akkoord van het OCMW
 • Voldoende inkomen of OCMW bijstand

Hoe kunt u contact opnemen?

 • Per telefoon of e-mail
 • Tijdens de permanentie (op werkdagen tussen 8u30 en 18u30)

Gesprekken: 3 gesprekken

Wachtlijst: Ja

Medisch en sociaal verslag: Ja

Bezoek van de site: Ja, na het tweede gesprek

Verblijf

Algemene bepalingen
 • Duur van het verblijf : Volgens individuele overeenkomst
 • Verblijfsovereenkomst: ja
 • Huishoudelijk reglement: ja
 • Individueel ondersteuningscontract: ja
Begeleiding van de bewoners
 • Verplichte opvolging door een psychiater: Ja
 • Frequentie van de medische opvolging: individueel
Werking
 • Gemeenschappelijke werking: Nee
 • Bezoek of aanwezigheid van de teamleden: Op werkdagen tussen 8.30 en 18.30 uur
 • Dagelijkse permanenties voor de bewoners: Ja
 • Wachtdienst: Ja
 • Bezoeken: Ja, onder verantwoordelijkheid van de bewoner
 • Ontvangst van koppels: Ja
 • Occasioneel verblijf van familie en vrienden: alleen met toestemming van het team
 • Huisdieren toegestaan: Nee, tenzij voorafgaande toestemming
Activiteiten

Theater, kookgroep, middagbijeenkomsten, culturele rondleidingen…

Uitsluitingscriteria

Geen

CASMMU ABSL
Bel ons
Site Foch : +32 (0)2 216 35 48
Site Lambiotte : +32 (0)2 742 03 50
Site Ado’s : +32 (0)2 732 12 05
Contacteer ons
Site Foch : info.a@casmmu.be
Site Lambiotte : info.t@casmmu.be
Site Ado’s : info.ados@casmmu.be
Vind ons
Rue Auguste Lambiotte, 133 – 1030 Bruxelles

Zie op de kaart

Meer info
www.casmmu.be
Geassocieerde SPAD
Caligo