IBW André Baillon

Algemene informatie

Aantal erkende plaatsen: 17 plaatsen in de gemeenschap verdeeld over 3 woningen
Inrichting: niet gemeubileerde kamers behalve één gemeubileerde kamer per vestiging, ingerichte gemeenschappelijke ruimten.
Kosten: verblijfskosten volgens inkomen van € 432,00 tot € 512,00 (inclusief huurkosten en spaarbedrag van € 25)
Borg: 1 maand

De Initiatieven voor Beschut Wonen van de Club A. Baillon verwelkomen volwassenen met psychiatrische of psychologische problemen die zich niet in staat voelen om alleen te leven en op zoek zijn naar een kader dat hen in staat stelt hun gevoel van eenzaamheid te verminderen, meer autonoom te worden, hun zelfvertrouwen te herwinnen of opnieuw een bevredigend sociaal netwerk op te bouwen.
Onze theoretische referentie is deze van de institutionele psychotherapie.
Elke inwoner maakt deel uit een therapeutisch proces waarin hij ermee instemt gemobiliseerd te worden volgens zijn vaardigheden. Hij verbindt zich ertoe om tijdens zijn verblijf met het team de betekenis van zijn project te bespreken.

Toelatingsprocedure

 • Contact: telefonisch
 • Toelatingscriteria:
  • in orde zijn op het vlak van de ziekteverzekering – voldoend inkomen (leefloon)
  • psychiatrische of psychische aandoeningen
  • volwassen bevolking
 • Aantal gesprekken: 2 gesprekken met het team, 1 gesprek met de verantwoordelijke psychiater van het I.B.W..
 • Medisch verslag: ja, tijdens de kandidatuurstelling
 • Bezoek ter plaatse : aan het einde van de procedure; bij aanvaarding van de kandidatuur
 • Aanpassingsperiode van 2 weken of meer indien nodig, à rato van 2 dagen per week
 • Ondertekening van de overeenkomst

Verblijf

 • Duur van het verblijf: overeenkomst van één jaar, verlengbaar zolang het project van de bewoner deel blijft uitmaken van een therapeutisch proces, en in overeenstemming met het huishoudelijk reglement en het individueel therapeutisch contract
 • Proefperiode: ja, overdag
 • Opzegtermijn: 1 maand
 • Verplichting tot opvolging door een psychiater: ja, arts naar keuze
 • Frequentie van de gesprekken, evaluaties:
  • individuele gesprekken tijdens bezoeken aan de I.B.W
  • individuele evaluatiegesprekken op kantoor om de zes weken en op verzoek
  • therapeutisch contract opgesteld door de bewoner, elke 3 maanden opnieuw geëvalueerd met het personeel.
  • verplichte maandelijkse bijeenkomst in de woning
 • Verplichte bezigheden: ja, buiten het BW, volgens de capaciteiten en interesses van elke persoon
 • Activiteiten georganiseerd door het team: occasioneel

Werking

 • gemeenschappelijk: verplichte aanwezigheid tijdens de twee wekelijkse bezoeken van het team en deelname aan gemeenschappelijke maaltijden, dagelijkse activiteiten, en delen van woonruimten
 • individueel: buiten deze tijden is iedereen vrij te doen wat hij wil qua boodschappen, maaltijden, activiteiten enz
 • Bezoeken of aanwezigheid van de leden van het team:
  • 2 bezoeken per week (van 12 tot 16 uur)
  • aanwezigheid op kantoor elke ochtend en namiddag behalve op dinsdag en donderdag
  • individuele begeleiding bij externe activiteiten
 • Bezoek: ja, onder verantwoordelijkheid van de bewoner die ontvangt
 • Occasioneel verblijf van familie en vrienden: ja, met instemming van de andere bewoners en het team
 • Huisdieren: nee
André Baillon
Vind ons
Rue des Fontaines Roland, 7-9 – 4000 Liège

Zie op de kaart

Geassocieerde SPAD
Geen