Huize Jan de Wachter

Overige informatie

Erkenning voor 20 plaatsen verdeeld over: 

 • 2 gemeenschapshuizen voor min 4 et max 7 personen
 • 9 plaatsen in het individueel beschut wonen
 • de gemeenschapshuizen liggen in Laken en Jette

Bicommunautaire (Nederlands en Frans)

Tijdelijke of onbeperkte duur maar steeds met jaarcontracten.

Voorwaarden

 • gestabiliseerde psychiatrische problematiek
 • gestructureerde dagactiviteit hebben
 • zelfstandig medicatie kunnen beheren
 • minimale zelfredzaamheid wat betreft hygiëne en dagelijkse huishoudelijke taken
 • verplichte deelname aan wekelijkse bewonersvergadering en kookactiviteit
 • wekelijkse afspraak met referentbegeleider
 • mogelijkheid om deel te nemen aan uitstappen
 • alcohol en drugs zijn verboden in huis
 • kunnen samen wonen in groep

Opname procedure

 • telefonische aanmelding
 • na het ontvangen van een psychiatrische verslag is er een eerste intake gesprek met de begeleiding 
 • indien aanvaard is er een tweede gesprek met de psychiater die de eindbeslissing neemt
 • indien de kandidaat aanvaard wordt, kan de persoon instromen of komt hij op de wachtlijst

Prijs

 • huurprijs tussen 300 € en 375 € en 110 € kosten (gas, elektriciteit, water, internet en tv)
 • 1 maand waarborg
 • tv op eigen kamer is mogelijk indien de persoon een eigen abonnement neemt

Begeleiding

 • wekelijkse gesprekken met referentbegeleider
 • vraaggerichte ondersteuning met oog voor :
  • sociaal administratieve aangelegenheden
  • financiële
  • dagbesteding
  • huishouden, voeding, hygiëne, medicatie
  • relationele aspecten
  • doelstellingen op korte en lange termijn
 • uitbouwen van een netwerk
 • wekelijkse bewonersvergadering met kookactiviteit
 • 24/7 bereikbaarheid in nood
Huize Van de Wachter
Contacteer ons
evelien@hjdw.be
Vind ons
Broustinlaan, 96 – 1083 Ganshoren

Zien op de kaart

Meer info
www.hjdw.be
Geassocieerde SPAD
Geen