IBW Habitations Protégées Bruxelloises

Contactgegevens 

Directrice: Yousra AKLEH

Algemene informatie

Aantal erkende plaatsen: 24 (individuele woningen)

Samenstelling van het team: psychiatrische verpleegkundige – psycholoog – socioloog – opvoeder – arbeider die verantwoordelijk is voor het onderhoud voor de aangeboden accomodatie – administratief medewerker. Het team wordt bij zijn missies ondersteund door een psychiater van de afdeling psychiatrie van het CHU Brugmann.

Openingsdatum: Juli 1994

Toelatingscriteria

 • Nooit in een noodgeval
 • In orde zijn met de ziekteverzekering
 • Voldoende inkomen hebben
 • Mensen die lijden aan een psychische aandoening en wier geestelijke gezondheid is gestabiliseerd
 • Verslavingsproblemen mogen niet op de voorgrond staan.

Specificiteit van ons dienst

Verwelkomt eenoudergezinnen (1 ouder met of zonder voogdij over de kinderen).
Nauwe samenwerking met de jeugdhulp/ jeugdbescherming en het netwerk rond de zorg voor kinderen (school, ambulante diensten, enz.).

Kandidaatstelling

 • 3 gesprekken waarin de kandidaat alle leden van het team ontmoet. Een medisch verslag zal met instemming van de kandidaat worden aangevraagd bij de bevoegde diensten.Tijdens het derde gesprek wordt een bezoek van een flat georganiseerd om het type vestiging en de buurt waarin deze zich bevindt te laten zien. Tijdens de kandidaatstellingsprocedure wordt automatisch een bijeenkomst georganiseerd met de uitzendende diensten en/of het zorgnetwerk, indien dit laatste alreeds bestaat voor de kandidatuur.
 • Team overleg om te bepalen of de kandidaat op de wachtlijst kan worden geplaatst. Kandidaten worden gevraagd tijdens de wachttijd contact te houden met de instelling door elke maand contact op te nemen met de dienst om hun plaats op de wachtlijst te behouden.
 • Zodra een vestiging beschikbaar is, wordt de kandidaat gecontacteerd door een lid van het team om een vierde en laatste gesprek te organiseren, het zogenaamde “Assessment”, met de psychiater en de mogelijke toekomstige referenten. Dit laatste gesprek stelt ons in staat te beoordelen of de inwoner nog steeds in aanmerking komt voor opname.

Pas na dit gesprek wordt de toelating bevestigd en een datum van binnenkomst vastgesteld.

Toelating

 • Een verblijfsovereenkomst wordt gesloten voor een beperkte periode en kan worden verlengd door middel van een evaluatie na 6 maanden (of minder dan 6 maanden, afhankelijk van de situatie van de inwoner op het moment van opname).
 • Aan deze overeenkomst kan een individueel ondersteuningscontract worden gehecht indien de situatie dit vereist.
 • Dagbesteding is verplicht. Dit kan gebeuren bij een externe dienst of worden ingesteld bij opname van de bewoner.
 • Het team organiseert activiteiten en culturele uitstapjes, met name via een partnerschap met VZW Article 27 (bioscoop, theater, concert, enz.).
Habitations Protégées Bruxelloises ASBL
Vind ons
Rue du Rouleau, 19 – 1000 Bruxelles

Zie op de kaart

Geassocieerde SPAD
Geen