IBW ISoSL

Algemene informatie

De initiatieven voor beschut wonen zijn woningen die voldoen aan de criteria van het Ministerie van Volksgezondheid. Gewone huizen met 3 tot 7 plaatsen, ze liggen vooral verspreid over het grondgebied van de stad Luik, zonder bijzondere kenmerken.

Zij bieden onderdak en ondersteuning aan mensen die geen continue behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis nodig hebben. Vanwege een chronische psychiatrische aandoening moeten de bewoners echter hun therapeutische traject voortzetten, met name wat betreft hun residuele symptomen, en in hun woon- en leefomgeving geholpen worden bij het verwerven van persoonlijke en sociale bekwaamheden om hun dagelijks leven in goede banen te leiden. Het verblijf in een beschut huis is onderworpen aan een overeenkomst en een therapeutisch project.

Multidisciplinaire ondersteuning (opvoeders, maatschappelijke werkers, ergotherapeuten, psycholoog, psychiater en coördinator) om de persoon uitgebreide zorg te bieden. De inwoner helpen zijn behandeling, zijn relaties met anderen en zijn dagelijks leven weer onder controle te krijgen, een geïndividualiseerd therapeutisch project opzetten en hem begeleiden bij zijn sociale re-integratie met het oog op een zelfstandigen leven.

Doelgroep

Volwassen mannen en vrouwen met een psychiatrische aandoening die zich in een stabilisatieproces bevindt en die ondersteuning nodig hebben voor een betere integratie in de leefomgeving.

In onze 15 huizen heeft elke bewoner een eigen kamer en gemeenschappelijke voorzieningen. Aan het einde van hun verblijf krijgen de bewoners de mogelijkheid om in hun eigen huis te worden verzorgd (maximaal 10 individuele beschermde woonplaatsen).

De verzorgers vormen een multidisciplinair team. Buiten de weekends en feestdagen is men dagelijks in de huizen aanwezig. Een permanentiedienst beantwoordt dringende oproepen.

De begeleiding is gemeenschappelijk of individueel, afhankelijk van de behoeften en wensen van elke persoon. De bewoners nemen deel aan twee vergaderingen, één voor de organisatie en één voor de gemeenschappelijke visie.

Wat heb ik nodig?

Naast de psychiatrische reden moeten de kandidaten over een zekere motivatie beschikken, wat impliceert dat zij zich bewust zijn van hun problemen en hun autonomie willen ontwikkelen.

Het wonen en het huishouden vereisen een minimum aan dagelijkse autonomie. De financiële situatie moet de betaling van de huur mogelijk maken.

Het vermogen om een band met anderen te creëren en te onderhouden, om de gemeenschap, de mensen te respecteren.

Toetreden:

  • aan de verblijfsovereenkomst, aan de huisregels en aan een therapeutisch ondersteuningscontract.
  • aan de behandeling en zorgen voor een medisch-psychosociale behandeling in overleg met het IBW. (bijv. gevolgd worden door een psychiater)
  • Sociaal in orde zijn (ziekteverzekering, verblijfsvergunning, minimuminkomen, enz.)

Iedereen die gebruik wil maken van ons therapeutisch aanbod moet een aanvraagformulier invullen dat hieronder kan worden gedownload. Daarna volgt een gesprek met een lid van het team en vervolgens met de arts.

Zodra de kandidatuur door het multidisciplinaire team is aanvaard, neemt de persoon deel aan specifieke activiteiten ter voorbereiding van de integratie in een IBW. Als integratie mogelijk is, wordt de kandidaat in een huis opgenomen zodra er een plaats beschikbaar komt.

ISoSL
Contacteer ons
e.colsoul@isosl.be
Vind ons
Rue Pont Saint Nicolas, 2 – 4020 Liège

Zie op de kaart

Meer info
www.isosl.be
Geassocieerde SPAD
Concerto