IBW Juan Luis Vives – Prélude

Algemene informatie

Openingsdatum: 1984
Aantal beschikbare plaatsen: 53
Aantal woonplaatsen : 6 huizen (4 in Anderlecht – 2 in Schaarbeek)
Type huisvestiging : Modulair 15 individuele plaatsen (9 in Schaarbeek en 6 in Anderlecht) 10 dubbele plaatsen (4 in Schaarbeek en 6 in Anderlecht) 25 gemeenschappelijke plaatsen (4, 4 en 6 in Schaarbeek; 5 en 6 in Anderlecht)

Eigenschappen van de vestigingen

 • Aantal beschikbare plaatsen: 53
 • Aantal huizen: 6 huizen (3 in Anderlecht – 3 in Schaarbeek)
 • Type vestiging : Modulair o 15 individuele plaatsen (9 in Schaarbeek en 6 in Anderlecht)
  • 10 dubbele plaatsen (4 in Schaarbeek en 6 in Anderlecht)
  • 25 gemeenschappelijke plaatsen (4, 4 en 6 in Schaarbeek; 5 en 6 in Anderlecht)
 • Verblijfskosten : Van 393 tot 543 euro, afhankelijk van het type en de grootte van de vestiging
 • Gemeubileerde vestiging: Ja
  • Borg: 600 €
  • Inventaris: Opgesteld door de referent en ondertekend door de coördinator

Team

 • Coördinator: Evelyne Penninckx
 • Aantal werknemers: 8

Toelatingsprocedure

Toelatingscriteria:

 • een regelmatig en voldoende inkomen hebben
 • in orde zijn met de ziekteverzekering
 • de borg van 600 euro betalen en de eerste maandelijkse bijdrage op voorhand kunnen betalen
 • een psychiater hebben die zorgt voor de medische opvolging

Contact:
Per telefoon, post of e-mail

Gespreken:
Twee of drie afspraken met twee verschillende mensen in twee afzonderlijke gesprekken. De kandidaat ontmoet een van de teamleden; het hele team interviewt de kandidaat behalve de coördinator en de psychiater.

Wachtlijst:
Ja. De wachtlijst varieert naargelang het aantal beschikbare plaatsen en het gekozen type vestiging.

Medisch verslag:
De ontvangst van het medisch verslag van de psychiater die de persoon opvolgt is een voorwaarde voor de behandeling van de kandidatuur na de twee gesprekken.

Bezoek van de site:
Alleen voor binnenkomst wanneer een plaats vrij is.

Het verblijf

Algemene bepalingen
 • Verblijfsduur: maximaal 24 maanden
 • Evaluatie om de 6 maanden.
 • Verblijfsovereenkomst en huishoudelijk reglement mede ondertekend.
 • Individuele ondersteuningsovereenkomst: Soms kunnen bepaalde voorwaarden voor verlenging van het verblijf tijdens een herziening worden vastgelegd en opgenomen in de overeenkomst worden.
Opvolging van de bewoners
 • Verplichte opvolging door een psychiater: Elke bewoner moet een psychiater hebben die hem opvolgt en met wie het team af en toe contact kan hebben.
 • Frequentie van de medische opvolging: Tijdens de proefperiode ontmoet de bewoner zijn referent ten minste eenmaal per week. Daarna wordt samen de frequentie bepaald.
 • Gesprekken, evaluatie, ritme: Elke 6 maanden wordt een evaluatie gepland en gesprekken worden in een wisselend tempo gepland, rekening houdend met levensgebeurtenissen.
Werking
 • Werking: Afhankelijk van het type vestiging.
 • In een gemeenschapshuis is er geen verplichting tot gezamenlijke maaltijden en activiteiten, behalve de van tijd tot tijd georganiseerde gemeenschapsbijeenkomsten.
 • Bezoeken of aanwezigheid van teamleden: 2 tot 3 vaste halve dagen per week in elk huis.
 • Dagelijkse permanentie voor de bewoners:
 • Wachtdienst: de wacht wordt bij toerbeurt georganiseerd door teamleden.
 • Bezoek: Geen bezoekuren gespecificeerd. Het is belangrijk om de rust van de andere bewoners te respecteren.
 • Mogelijkheid tot herbergen van andere personen: alleen kinderen van ouders die het recht hebben hen op te vangen in het kader van gedeeltelijke voogdij en met voorafgaande toestemming van het team.
 • Ontvangst koppel: Nee
 • Uitzonderlijk verblijf van familie of vrienden: Nee
 • Dieren toegestaan: Nee
 • Alcohol – Drugs: Matig en discreet gebruik van alcohol wordt getolereerd.
Activiteiten

Het team zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van de vele en gevarieerde activiteiten die in Brussel worden georganiseerd en ondersteunt actief degenen die deze willen opzetten. In 2010 is een “club”-project gestart. Het is een plaats voor activiteiten voor de bewoners. Voor meer informatie: http://levivesclub.blogspot.be/ e)

Criteria voor uitsluiting

Ernstige schending van het huishoudelijk reglement.

Na het verblijf

Punctuele begeleiding na het verblijf door het Prélude-team dat tot doel heeft ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke schakels worden ingesteld en functioneren.

Bel ons

+32 (0)2 524 67 36, le mardi et le jeudi de 9h à 17h, le vendredi de 12h à 13h.

+32 (0)2 242 07 61, le lundi de 12h à 13h30, le mercredi de 12h à 17h, le vendredi de 14h à 15h30h.

Contacteer ons
prelude@equipe.be
Vind ons
Rue Victor Rauter, 105 – 1070 Anderlecht

Zie op de kaart

Meer info
Kantooruren : 9h - 17h
Coördinator : Evelyne Penninckx
Geassocieerde SPAD
Geen