IBW La Bogue

Contactgegevens

Coördinator: Karine Deblander

Algemene informatie

La bogue herbergt 18 gemengde bewoners in drie huizen, maar geen echtparen. Individuele begeleiding mogelijk. Het feit dat men in de gevangenis of in sociaal verweer heeft gezeten is geen uitsluitingscriterium. De opname is multidisciplinair (gezondheidswerkers, opvoeders, verpleegkundigen…), elk huis heeft een verantwoordelijke en één keer per week is er een verplichte gemeenschappelijke dag.

Aantal erkende plaatsen: 18 erkende plaatsen met de mogelijkheid van 2 individuele plaatsen op quotum
Gemeubileerd: Ja, mogelijkheid om een of ander eigen klein meubeltje mee te brengen
Huurprijs volgens inkomen. Minimum 335 €/ maand, maximum 435 €/ maand
Waarborg: 1 maand huur

Toelatingsprocedure

Contact: per telefoon, e-mail, fax.
Toelatingscriteria: in onder zijn met de ziekteverzekering, gestabiliseerde symptomen, toetreden aan het project, het vermogen om in een gemeenschap te leven, toetreden aan de behandeling.
Uitsluitingscriteria: ernstige debiliteit, aanzienlijke lichamelijke handicap, alcohol – drugs – medicatie verslaving.
Aantal gesprekken: minimum 3
Verslag: medisch en soms sociaal
Bezoek van de site: mogelijk op afspraak buiten de kamer.

Het verblijf

Duur van het verblijf: een jaar, verlengbaar
Proefperiode: 3 maanden
Wijze van verlenging: na evaluatie
Opzegtermijn: 1 maand
Verplichting tot opvolging door een psychiater: ja
Gesprekken, evaluatie, ritme: jaarlijkse evaluatie, regelmatige gesprekken, gemeenschapsbijeenkomst om de 15 dagen.
Verplichte bezigheden: ja
Door het team georganiseerde activiteiten: huisdag, gemeenschapsvergaderingen, sociale opvolging, begeleiding bij procedures indien nodig, occasionele activiteiten naargelang de vraag

Werking

Werking van de gemeenschap: verschillend naargelang de woning, maar de bewoners zijn niet verplicht om specifiek in groep te leven (geen verplichting om samen te eten, boodschappen te doen, enz.)
Bezoek of aanwezigheid van teamleden: Het team werkt tijdens de week en minstens één personeelslid komt één keer per dag langs. Bovendien wordt het schema van de bezoeken opgehangen. ‘s Avonds en in het weekend is er telefonische permanentiedienst.

Elke bewoner heeft, naast de huisverantwoordelijke, een individuele referent, met wie eenmaal per week een afspraak wordt gemaakt
Bezoek: toegestaan zolang de groep niet wordt gestoord
Occasioneel verblijf van familie of vrienden: nee
Dieren: nee
Mogelijkheid om nog een jaar begeleid te worden via de studio “Tremplin vers l’ autonomie” (springplank naar autonomie) na evaluatie en op verzoek van de bewoner.

Contacteer ons
labogue.ihp@gmail.com
Vind ons
Rue des Bachères, 18 – 5060 Tamines

Zie op de kaart

Meer info
Contacteer ons
Geassocieerde SPAD
Geen