IBW Ourthe-Amblève

Contactgegevens 

Maatschappelijke zetel : Rue d’Aywaille 22, 4170 Comblain-au-Pont
Woonplaats : Rue Aux Petites Croix, 6 à 4920 AYWAILLE
Contactpersonen: Antonella LICATA, Brice LUMIA en Pauline ROYER.
Directrice: Martine LAROCK – m.larock@aigs.be

Algemene informatie

Het team bestaat uit autonomie-begeleider, drie maatschappelijke werkers, een psychiater en een directeur.

Toelatingscriteria

 • 18 jaar oud zijn
 • In orde zijn met de ziekteverzekering
 • Gestabiliseerde psychiatrische, psychische en gedragsstoornissen die het gemeenschappelijk leven mogelijk maken
 • Toetreden aan aan het huisvestigingsproject en een sociaal en/ of professioneel integratieproject opzetten
 • De tegen-indicaties zijn gedragingen die tot asociaal gedrag leiden en het gemeenschapsleven verstoren (alcoholgebruik, drugsgebruik, geweld, diefstal, niet-naleving van medicatie, enz.)
  er wordt een proefperiode ingesteld en deze wordt verlengd met een verblijf voor onbepaalde tijd indien de proef overtuigend is voor de bewoner en het team.

Toelatingsprocedure

 • Contact: Telefonisch contact van de kandidaat en/of tussenpersoon met de maatschappelijk werker van het ziekenhuis.
 • Aantal gesprekken: 4 tot 5 (2 met de maatschappelijk werker, 1 tot 2 met de psychiater, 1 met de directeur)
 • Als er meer dan 6 maanden wordt wachttijd is voor de opneming, worden er nieuwe gesprekken gepland met de maatschappelijk werker, de psychiater en de directeur.
 • Psycho-medico sociaal verslag: Ja, systematisch.
 • Bezoek van de site : tijdens het eerste gesprek wordt een bezoek georganiseerd.

Verloop van het verblijf

Overeenkomst – verblijfsduur : Overeenkomst voor onbepaalde duur
Proefperiode: minimaal 3 maanden – te bepalen door het team
Wijze van verlenging: /

Opzegtermijn:

 • Opzegging door de bewoner: 1 maand
 • Ontslag door het team: te bepalen naargelang het geval

Verplichting tot opvolging door een psychiater: Ja

Gesprekken en evaluatie frequentie: de gesprekken worden wekelijks en indien nodig dagelijks gevoerd.

De situatie van de persoon wordt beoordeeld door:

 • Het Individueel Programma (PPI) dat om de 6 maanden wordt geëvalueerd

De bewoner bepaalt de doelstellingen die hij wil bereiken, zowel op sociaal gebied als op het gebied van werk, vrije tijd en/ of andere.

 • Het individueel dienstenplan (ISP) dat om de 6 maanden wordt geëvalueerd.
  Overlegvergaderingen met de bewoner, het personeel van het tehuis en de bij de begeleiding stellen de gebruiker in staat zijn project en zijn verwachtingen duidelijk uit te drukken en de opdrachten van eenieder duidelijk vast te leggen.

Verplichting om bezigheden te hebben: ja
Door het team georganiseerde activiteiten: creatieve, culturele, sportieve activiteiten en maatschappelijke participatieactiviteiten.

Bijzonderheden

Werking : één keer per dag, gemeenschappelijke maaltijd en gemeenschapstaken
Bezoek of aanwezigheid van teamleden: continue aanwezigheid tijdens kantooruren.
Bezoeken: toegestaan mits gepland en georganiseerd met de huis verantwoordelijke.
Recht op verblijf van familie, vrienden: niet toegestaan
Dieren: Niet toegestaan
Gebruik van alcohol en drugs: niet toegestaan

Organisatie

De autonomie-begeleider speelt een sociale, educatieve, gezondheids- en relationele rol om de bewoners mondiger te maken. Hij helpt mensen om de essentiële handelingen van het dagelijks leven te verrichten (maaltijden bereiden, schoonmaken, boodschappen doen, hygiëne, administratieve procedures, enz.)

De maatschappelijke werkers volgen de bewoners op en zorgen ervoor dat hun persoonlijk project wordt opgesteld en uitgevoerd. Een maatschappelijk werker is specifiek belast met het structureren van de dagelijkse activiteiten, en meer bepaald met de sociale en professionele integratie van de bewoners.

Verblijfskosten

De verblijfskosten bedragen 359,22€ en de voedselkosten 184,41€.
Waarborg 359,22€.
Gemeubileerde woning: JA

Contacteer ons
hp.aywaille@aigs.be
Vind ons
Rue aux Petites Croix, 6 – 4920 Aywaille

Zie op de kaart

Meer info
Contacteer ons
Geassocieerde SPAD
Geen