L’ancrage

Contactgegevens

Directeur: Céline Danloy
Coördinator: Iolanda Schiavone

Algemene informatie

Kantooruren: 9.00 – 17.00 uur
Aantal erkende plaatsen: 49
Aantal woningen: 7
Type vestiging: gemeenschappelijk (waaronder 4 “autonome” studio’s)
Verblijfskosten (in 2022) : +/- 440 € (behalve voor studio’s +/- 485 €)
Gemeubileerd: ja
Waarborg: ja
Inventaris : ja
Team van psychosociale hulpverleners (ongeveer 7 VTE)

Toelatingsprocedure

Toelatingscriteria : in orde zijn met de ziekteverzekering, een voldoend vast inkomen hebben, beschikken over een reguliere externe opvolging. In geval van verslavingsproblemen, nuchter zijn sinds 6 maanden. Geen nood- of crisisopvang.

Contact: telefonisch
Gesprekken: 3
Wachtlijst: nee
Medisch verslag: op te sturen naar de psychiater van het team of aan hem/ haar te overhandigen op het moment van het gesprek
Bezoek van de site: nee

Het verblijf

Verblijfsduur: de tijd die nodig is
Verblijfsovereenkomst: ja
Individueel ondersteuningscontract: nee
Proefperiode: 1 tot 2 maanden

Begeleiding van de bewoners

Verplichting tot opvolging door een psychiater: ja
Frequentie van de medische begeleiding: overeen te komen met de behandelende psychiater

Werking

Semi-gemeenschappelijke werking
Bezoek of aanwezigheid van teamleden: ja
Telefonische wachtdienst buiten kantooruren: ja
Bezoek: toegestaan van 6 tot 22 uur
Mogelijkheid om andere mensen te ontvangen: nee
Ontvangst koppels: nee
Dieren: nee
Alcohol – Drugs: niet toegestaan tijdens het verblijf
Activiteiten georganiseerd door het team: Ja

Uitsluitingscriteria

Geen andere uitsluitingscriteria dan deze die vereist zijn als voorwaarde voor toelating (in orde zijn met de ziekteverzekering, voldoende vast inkomen hebben, regelmatige externe medische opvolging. In geval van verslavingsproblemen, onthouding gedurende 6 maanden. Geen nood- of crisisopname).

L'ancrage ASBL
Contacteer ons
ancrageihp@gmail.com
Vind ons
Rue Hamoir, 79-81 – 7100 La Louvière

Zie op de kaart

Geassocieerde SPAD
Geen