Les Trois Pommiers

“Les Trois Pommiers” is een initiatief voor beschut wonen erkend sinds 1995 door de Cocof en sinds eind 2014 door de Cocom.

Het bestaat uit 15 plaatsen, waaronder :

  • 11 individuele appartementen geïntegreerd in een complex van 64 appartementen, op de vestiging van de VZW “Les Trois Pommiers” te Etterbeek.
  • 1 woning gelegen in de Cité Jouët-Rey te Etterbeek.
  • 3 woningen gelegen “Clos Elisabeth” te Schaarbeek.

Algemene informatie

Team

  • Een halftijdse maatschappelijk werker.
  • Een fulltime verpleegster.
  • Een begeleider 6/10den
  • Een psychiater

Doel

De autonomie zoveel mogelijk bevorderen, de persoon helpen zijn levensproject te verwezenlijken met het oog op een zo goed mogelijke re-integratie in de samenleving.

Basisconcept

“Les Trois Pommiers” (IBW) maakt integraal deel uit van de “Trois Pommiers” en het intergenerationele concept, d.w.z. de opvang op dezelfde plaats van bejaarden, moeders in moeilijkheden met hun kind en herstellende of licht gehandicapte personen.

Bewoners kunnen van de gemeenschappelijke ruimtes genieten en gezamenlijke activiteiten die sociale contacten bevorderen met respect voor ieders privacy.

Voorwaarden

Gezien het beperkte aantal plaatsen worden de opvangvoorwaarden bepaald door het eventuele vertrek van een bewoner van Les Trois Pommiers.

Kandidaatstellingsprocedure

Een sollicitatiegesprek met een lid van het team en een psychiatrisch verslag van de arts die verantwoordelijk is voor de kandidaat-bewoner wordt gevraagd indien er plaatsen beschikbaar zijn

Begeleiding

Het team van Trois Pommiers biedt elke bewoner een geïndividualiseerde sociale, educatieve, medische en verpleegkundige zorg in functie van zijn eigen behoeften om de autonomie en de sociale integratie te bevorderen.

  • Hulp bij dagelijkse taken: leren schoonmaken, een budget beheren, boodschappen doen, het eten in de koelkast beheren, de was doen, stappen ondernemen bij de gemeente of de mutualiteit, enz. zijn dagelijkse activiteiten die worden uitgevoerd om de autonomie van de persoon te bevorderen.
  • Activiteiten: in samenwerking met de “Trois Pommiers” worden talrijke activiteiten aangeboden aan alle bewoners (tekenworkshop, sieraden, theater, ontspanning, koken, tentoonstelling, bibliotheek, workshop tuinieren…). Deze activiteiten kunnen de sociale band versterken..

Duur

De duur van het verblijf is onbepaald. Sommige verblijven kunnen meerdere jaren duren. De bewoner kan echter, indien hij dat wenst, in alle autonomie naar een particuliere woning of een andere instelling verhuizen.

Kosten

Het verblijf in “Les Trois Pommiers” kost tussen de 315 en 390 euro per maand, afhankelijk van het type vestiging. Bewoners kunnen ook genieten van een half- of volpension in “Les Trois Pommiers” (tegen een door de bevoegde autoriteiten overeengekomen prijs).

Permanentie

Naast de dagelijkse aanwezigheid van het specifieke personeel in de “Trois Pommiers” kunnen de bewoners ook genieten van een effectieve 24-uurs aanwezigheid van het personeel op de vestiging “Trois Pommiers” in geval van nood.

Samenwerking

Wij werken regelmatig samen met externe partners: er worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd met de familie en de verschillende partners van de patiënt : de behandelende artsen, ziekenhuizen, dagcentra, creatieve werkplaatsen, centra voor begeleiding en geestelijke gezondheidszorg, buurthuizen,…

Doelgroep

Opvang en huisvestiging van volwassenen met psycho-medico-sociale moeilijkheden waardoor zij niet zelfstandig kunnen wonen.

Het specifieke kader van het IBW verblijf aan de Caserneslaan in Etterbeek, met de complementariteit van de “Trois Pommiers”, is meer geschikt voor mensen met een zwaarder psychiatrisch verleden en die een intensievere begeleiding nodig hebben. Op deze plaats wordt volpension of halfpension aangeboden.
De andere vestigingen op de twee andere sites zijn geschikt voor mensen die wat zelfstandiger zijn en geen vol- of halfpension nodig hebben

Les Trois Pommiers ASBL
Vind ons
Avenue des Casernes, 41 – 1040 Etterbeek

Zie op de kaart

Geassocieerde SPAD
Geen