Mandragora

Overige informatie

Algemeen

Erkenning voor 61 plaatsen verdeeld over:

 • 3 klassieke gemeenschapshuizen
 • 2 gemeenschapshuizen van elk 6 plaatsen die functioneren als ‘pension’
 • 27 plaatsen individueel beschut wonen

Alle gemeenschapshuizen zijn in Elsene gelegen.

Voorwaarden

 • Psychotische problematiek
 • Een zekere periode stabiel zijn
 • Alleen kunnen zijn in een huis of studio zonder continue aanwezigheid van begeleiding
 • Minimale zelfredzaamheid wat betreft hygiëne en dagelijkse huishoudelijke activiteiten
 • Minimale sociale vaardigheden (voor gemeenschapshuizen)
 • Begeleiding aanvaarden
 • Voorgeschreven medicatie nemen en regelmatig consult bij de psychiater

Tegenindicaties

 • Zware drugs- of alcoholproblemen
 • Zware fysieke en/of mentale handicap
 • Agressie

Begeleiding

Van maandag tot en met donderdag is er begeleiding aanwezig van 9u tot 21u: op vrijdag is dat van 9u tot 17u.

Nacht- en weekendpermanentie wordt verzekerd door het nachthospitaal PSC St.Alexius-Elsene, Gewijde Boomstraat 102, Elsene, 02/512 90 33)

De begeleiding komt minimum 1 keer per week langs voor een huisbezoek.

In de gemeenschapshuizen is dit onder vorm van een bewonersvergadering. Daarnaast wordt er in de huizen 1 keer per week samen gekookt.

Verder is er individuele begeleiding naargelang de noden en de vragen:

 • Sociaal-administratieve ondersteuning
 • Geldbeheer
 • Dagactiviteit
 • Opvolging medicatie, fysieke gezondheid, psychische klachten
 • Psycho-sociale ondersteuning

De aandachtsgebieden worden individueel bepaald en opgevolgd binnen een zorgplan dat elke 3 maanden geëvalueerd wordt door de hulpverlener en de bewoner samen.

Pensions

Er zijn 2 pensions waar intensievere begeleiding voorzien wordt, voornamelijk op gebied van huishoudelijke taken (inkopen, koken, was, …) Er is regelmatiger iemand van de begeleiding of onderhoudsdienst aanwezig in het huis.

Kostprijs

 • Gemeenschapshuis: gemiddeld 400 euro/maand: huur, water, gas, elektriciteit, telefoonabonnement, tv-distributie, verzekering zijn inbegrepen.
 • Pension: gemiddeld 550 euro/maand: huur, water, gas, elektriciteit, telefoonabonnement, tv-distributie, verzekering en alle maaltijden zijn inbegrepen.
 • Alleenwonenden: gemiddeld 550 euro per maand, afhankelijk van de kosten die reeds inbegrepen zijn.

Intake

Zowel Nederlandstalige als Franstalige bewoners worden aanvaard.

De procedure start met het versturen van een medisch verslag naar Dr Thys, Opperstraat 73, 1050 Brussel. Op basis van dit verslag zal de kandidaat al dan niet uitgenodigd worden voor een intakegesprek bij het team van beschut wonen en bij de psychiater.

Na teamoverleg wordt de kandidaat ingelicht over de beslissing.

Indien de kandidatuur aanvaard is zal de persoon op de wachtlijst komen.

Mandragora
Vind ons
Opperstraat, 73 – 1050 Ixelles

Zien op de kaart

Geassocieerde SPAD
Geen