Messidor – Carrefour

Algemene informatie

Activiteiten

Huisvestiging en begeleiding van volwassenen die om psychiatrische redenen ondersteuning nodig hebben in hun leefomgeving, maar geen continue behandeling in het ziekenhuis nodig hebben

  • Individuele ondersteuning naargelang de behoeften en verzoeken (één keer per week): administratieve ondersteuning, psychosociale ondersteuning, hulp bij huishoudelijke taken, enz.
  • Sommige bewoners moeten een dagbesteding hebben
  • Gemeenschapshuisvestiging

Volwassenen met geestelijke gezondheidsproblemen

Actiegebied

Brussels Gewest, Frans Nederlands

Hoe neemt u contact op?

  • Per e-mail
  • Per telefoon

Maandag van 13 tot 16 uur en dinsdag tot vrijdag van 9 tot 12 uur.
Beschermde huisvestigingscapaciteit: 87 plaatsen

Tweetalig

MESSIDOR-CARREFOUR ASBL
Vind ons
Rue des Guildes, 9-11 – 1000 BRUXELLES

Zie op de kaart

Geassocieerde SPAD
Interline