Notre Domaine (ULB Erasme)

Algemene informatie

De Initiatieven voor Beschut Wonen, die in 1993 zijn opgericht op initiatief van de vereniging “Le Domaine-U.L.B. – Erasme”, bevinden zich in het hart van de gemeente Braine-l’Alleud en bestaan uit zeventien plaatsen, verdeeld onder drie afzonderlijke huizen.

Deze eengezinswoningen met tuin zijn comfortabel uitgerust.
De zorg is gemeenschappelijk en / of geïndividualiseerd, in eenpersoonskamers of studio’s.
Het doel is onderdak en ondersteuning te bieden aan mensen die geen continue ziekenhuisbehandeling nodig hebben en die om psychische redenen in hun woon- en leefomgeving moeten worden geholpen bij het verwerven van sociale vaardigheden en voor wie passende dagactiviteiten moeten worden georganiseerd.

Toelatingsprocedure

 • Een eerst contactgesprek,
 • Een tweede gesprek, waar de kandidaat een vragenlijst over autonomie invult,
 • Een gesprek met de psychiater, waarvoor de behandelend psychiater een medisch verslag moet hebben opgestuurd,
 • Proefperiode van een halve dag
 • De beslissing wordt dan in het team besproken en afgerond

Toelatingsvoorwaarden

 • 18 jaar of ouder,
 • Een psychiatrische aandoening hebben,
 • De pathologie moet gestabiliseerd zijn
 • De aanvrager moet in een lichamelijke gezondheidstoestand verkeren die een minimum onafhankelijkheid bij dagelijkse activiteiten mogelijk maakt,
 • Zich verbinden tot een geïndividualiseerd sociaal reïntegratieproject,
 • Zich houden aan de verblijfsovereenkomst, het ondersteuningscontract en het huishoudelijk reglement,
 • De praktische aspecten van het dagelijks leven kunnen beheren: huishouden, boodschappen, maaltijden, was, enz.
 • Financiële draagkracht hebben voor de kosten van het verblijf.
 • De kandidaat mag zich niet in een actieve periode van drugs- en/of ander middelenmisbruik bevinden.
 • Alle psychiatrische pathologieën en een intern zorgpad.
 • Ten minste 18 jaar oud zijn

Doelstellingen

 • Een individueel project uitwerken dat gericht is op meer autonomie,
 • Het vermijden van een langdurige ziekenhuisopname,
 • De eenzaamheid doorbreken door sociale integratie of reïntegratie,
 • De persoon in staat stellen verantwoordelijkheid te nemen

Begeleiding

 • Dagelijkse aanwezigheid in de huizen
 • Individueel gesprek met de referent
 • Sociale begeleiding
 • Hulp bij de coördinatie van het dagelijks leven
 • Therapeutische begeleiding en ondersteuning bij individuele projecten (opleiding, werk zoeken, beroepsactiviteiten, enz.)
 • Beheer van de gezondheid van de bewoner en medische behandeling
 • Gemeenschapsvergadering en groepstoezicht per huis
 • Een oproepbare permanentie

Het therapeutisch team bestaat uit :

 • één psychiater, Dr Stéphanie Godinas
 • één coördinator, mevrouw Laurence Wyart
 • maatschappelijke werkers,
 • één opvoeder
 • paramedische referenten
Bel ons
+32 (0)2 386 09 25 op werkdagen van 9 tot 17 uur.
Contacteer ons
ihp@domaine-ulb.be
Vind ons
Chemin Jean Lanneau, 39 – 1420 Braine-L'Alleud

Zie op de kaart

Geassocieerde SPAD
Maillage