IBW «Apertura»

Algemene informatie

Geïnitieerd door SILVA medical, verwelkomt het IHP, genaamd Apertura, twaalf mensen in drie huizen in het centrum van de provincie Waals-Brabant.

Onze missie:
De belangrijkste missie van het IHP Apertura is het bieden van huisvesting en ondersteuning om de autonomie van de ontvangende persoon te verwerven of te versterken.
Hiervoor begeleidt een multidisciplinair team de bewoners dagelijks in hun leefomgeving en ondersteunt hen bij hun empowerment- en maatschappelijke reïntegratieproject.

Voor wie ?
Apertura is bedoeld voor alle volwassenen vanaf 18 jaar, mannen en vrouwen, die lijden aan gestabiliseerde psychiatrische stoornissen, die ondersteuning nodig hebben voor uitgebreide zorg.

Dagelijks leven:
In de drie huizen heeft elk een eenpersoonskamer en gedeelde voorzieningen. Het team zal dagelijks aanwezig zijn van maandag tot en met vrijdag.
In de avonduren, weekenden en feestdagen maakt een oproepsysteem het mogelijk om dringende verzoeken te beantwoorden.

De week wordt gekenmerkt door twee sleutelmomenten:

Een wekelijkse gemeenschapsbijeenkomst om de organisatie van het gemeenschapsleven te bepalen (taken, door te geven informatie, enz.);
Er wordt ook een individuele bijeenkomst per week georganiseerd om de persoon in zijn project te begeleiden en te ondersteunen.

De duur van het verblijf: de verwachte looptijd is twee jaar.

De criteria om deel te nemen aan het project:
Vanuit persoonlijk oogpunt is het vereist om drie dagen per week actief te zijn, deel te nemen aan het gemeenschapsleven en individuele ontmoetingen met het team.
Vanuit gemeenschapsoogpunt is het vereist om in gemeenschap te kunnen leven, de huiskamers te onderhouden, enz.
Vanuit institutioneel oogpunt is het verplicht akkoord te gaan met de verblijfsovereenkomst, het huishoudelijk reglement en het opstellen van een geïndividualiseerd therapeutisch contract. Je moet ook begeleid worden door een psychiater en sociaal in orde zijn (onderlinge verzekering, identiteitskaart, minimuminkomen, enz.).

Hoe solliciteren?
Een aanvraagdossier (hieronder beschikbaar) moet worden ingevuld en naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: info.ihpapertura@silva-medical.be.
Na ontvangst van het dossier nemen we contact op met de persoon voor een eerste sollicitatiegesprek met de coördinator en een lid van het team. Er wordt dan een tweede gesprek gepland met de psychiater.
Als de aanvraag wordt geaccepteerd, plannen we een ontmoetingstijd om de verblijfsovereenkomst en het huishoudelijk reglement te ondertekenen. We zullen van deze ontmoeting gebruik maken om het huis, de kamer te laten zien en de datum van binnenkomst vast te stellen.

Vind ons
Chaussée de Namur, 201 – 1300 Wavre

Zie op de kaart

Meer info
Contacteer ons
Geassocieerde SPAD
Geen