PZT Hedera

De PZT HEDERA is een mobiel team voor jonge volwassenen en hun gezinnen, opgericht op initiatief van Habitations Protégées Epsylon.

Voor gebruikers

De PZT komt thuis tussenbeide en biedt niet-medische psychosociale ondersteuning aan jongvolwassenen (18-30 jaar) die psychisch verzwakt zijn om hen te helpen meer autonomie in hun dagelijks leven te verwerven of terug te krijgen. Hiervoor werkt HEDERA samen met de gebruiker en in samenwerking met zijn zorgnetwerk.

Er wordt elke 2-3 weken vergaderd. Het ondersteuningsaanbod is gratis en onbeperkt in de tijd.

Voor dierbaren

De PZT HEDERA biedt luisteren en begeleiding voor mensen in moeilijkheden wanneer ze worden geconfronteerd met een jongvolwassene in psychische nood.

Voor professionals

De PZT HEDERA biedt verschillende vormen van ondersteuning aan elke eerstelijnsprofessional die zich bezighoudt met vraagstukken rond de geestelijke gezondheid van jongvolwassenen: individuele coaching, bewustwordingsmodules, supervisie en collectieve intervisies.

Voor het indienen van een aanvraag

Voor het indienen van een aanvraag kan contact worden opgenomen via e-mail op hedera@epsylon.be of telefonisch op het nummer 02/4317776 op dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur of op donderdag tussen 14.00 en 16.00 uur.

We zijn actief op het hele grondgebied van Brussel-Hoofdstad.

Contacteer ons
hedera@epsylon.be
Vind ons
Bruxelles
Geassocieerde IBW
Epsylon