PZT Hedera

De PZT HEDERA is een mobiel team voor jonge volwassenen en hun gezinnen, opgericht op initiatief van Habitations Protégées Epsylon. Voor gebruikers De PZT komt thuis tussenbeide en biedt niet-medische psychosociale ondersteuning aan jongvolwassenen (18-30 jaar) die...