SIAJeF

Algemene informatie

Publiek

De beschutte woning verwelkomt 10 volwassenen met psychologische of psychiatrische problemen die hun autonomie willen vergroten, hun zelfvertrouwen willen herwinnen of hun sociale banden willen herstellen. Het doel is een overgang te zijn waar zij een gestructureerd levensritme kunnen hervatten, waar zij de tijd kunnen doorbrengen die nodig is om beter te worden, en dan, wanneer zij zich daartoe in staat voelen, kunnen vertrekken.

Project van de bewoner

Iedereen die aankomt, zet zich in voor een eigen project. Dit project kan worden besproken met het IBW-team en de partnerdienst Siajef. Hiermee kunnen de doelstellingen voor de periode na het IBW worden bepaald, alsook de obstakels die men ondervond vóór de intrede in het IBW. Dit maakt het mogelijk aan te geven wat er tijdens het verblijf kan worden gedaan om deze obstakels geleidelijk te overwinnen of te omzeilen. Elke persoon die het IBW betreedt, is verplicht het kader van het IBW te respecteren, dat gedefinieerd en uitgelegd wordt in het huishoudelijk reglement. Elke persoon die in het IBW verblijft, moet verplicht deelnemen aan een activiteit die buiten het IBW plaatsvindt. Dit kan een creatieve workshop zijn, sport, opleiding, enz. Het opzetten van deze activiteit maakt deel uit van het project van de bewoner en kan met het team worden besproken.

Aangeboden diensten

Het IBW team (opvoeders en psycholoog) is beschikbaar om de bewoner op verschillende manieren te ondersteunen. Enerzijds ondersteunen zij hen bij het verwerven van concrete hulpmiddelen zoals koken, boodschappen doen of voor zichzelf zorgen (bijvoorbeeld door eten of sport). Anderzijds zijn zij aanwezig om hem te begeleiden bij zijn vragen, overwegingen of eventuele moeilijkheden van psychologische of relationele aard.

Het personeel van Siajef is ook beschikbaar om de bewoners psychologische en sociale steun te verlenen. Het Siajef-team omvat ook een psychiater die belast is met de therapeutische directie van Siajef en het IBW.

Er zijn ook activiteiten door de week en die iedereen moet bijwonen. Deze omvatten een gemeenschappelijk diner, een gemeenschappelijke lunch, een therapeutische activiteit, het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimtes en een ontmoeting met de andere bewoners van het IBW.

Elke persoon beschikt over een tweekamerappartement (een woonkamer en een slaapkamer). Er is één keuken per verdieping, gedeeld door 3 of 4 personen. De badkamers worden gedeeld door 2 of 3 personen, afhankelijk van het appartement. Twee van de appartementen zijn volledig zelfstandig, met een eigen keuken en badkamer. Ze worden bewoond door bewoners die het IBW op korte termijn willen verlaten.

Toelatingsvoorwaarden

Om in het IBW te komen, moet je minstens 18 jaar oud zijn, in orde zijn met de ziekteverzekering en een voldoende inkomen hebben (minstens het leefloon).

Kandidaatstellingsprocedure

De toelatingsprocedure duurt meestal enkele maanden. Na een eerste contact, dat telefonisch kan zijn, wordt een afspraak gemaakt met een medewerker om te kijken of het IBW overeenstemt met het project van de kandidaat en wat hij zoekt. In het algemeen worden verschillende gesprekken gevoerd om na te gaan hoe het IHP nuttig kan zijn voor de kandidaat en om te verduidelijken of het goed bij hem/haar past. Tijdens een van deze gesprekken is een bezoek aan het IBW gepland. Daarna is een proefperiode gepland. Dit is een periode van 3 of 4 weken waarin de kandidaat in het IBW woont en deelneemt aan de geplande activiteiten. Zo kan de kandidaat beoordelen of de plaats wel geschikt is, hoe hij zich in de groep voelt en of hij denkt dat hij er kan gedijen. Het stelt de werkers ook in staat zijn vermogen tot zelfredzaamheid te beoordelen en na te gaan of het IBW voor hem of haar geschikt is. Als de proefperiode zowel voor de kandidaat als voor het team succesvol is, wordt de kandidaat op de wachtlijst geplaatst en zodra er een plaats vrijkomt, in de volgorde van de lijst, kan hij of zij toetreden tot het IBW.

Siajef
Bel ons
+32 (0)4 228 98 98, maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur
+32 (0)4 227 64 70, maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur
Contacteer ons
liprolo@skynet.be
Vind ons
Rue Vivegnis, 295 – 4000 Liège

Zie op de kaart

Meer info
siajef.be
Geassocieerde SPAD
Liprolo