Bien chez soi

Algemene informatie

De dienst SPAD (psychiatrische thuisdienst) “Bien Chez Soi” werd in 2002 opgericht op initiatief van de Federale Overheidsdienst en heeft als missie de coördinatie te verzekeren van de zorg voor thuiswonende personen met psychische aandoeningen in de regio Doornik-Moeskroen en Komen. Het is ook bedoeld voor eerstelijnswerkers en deskundigen in verpleeghuizen in de regio Doornik, Moeskroen en Komen.

3 hoofdmissies:

  • COÖRDINATIE: het opzetten van een netwerk voor thuishulp en zorg, het ondersteunen en versterken van de samenwerking tussen de gebruiker, de thuiszorg en de psycho-medische en juridische sector in de regio.
  • BEWUSTMAKING: voorlichting en bewustmaking van deskundigen over de meest voorkomende geestesziekten via infotrainingsmodules.
  • COACHING: luisteren naar en helpen van deskundigen met moeilijkheden die zich voordoen in concrete situaties bij mensen die door eerstelijnsdiensten worden gevolgd.

Bijkomende missie:

Sinds juni 2020, na de sanitairecrisis, treed de spad (psychiatrische thuisdienst)-team ook op in rusthuizen door psychosociale ondersteuning te bieden en te luisteren naar bewoners, deskundigen en families.

Vier doelgoepen

  1. Volwassenen die lijden aan een geestesziekte en die thuis passende hulp willen ontvangen;
  2. Deskundigen die moeilijkheden ondervinden in de omgang met gebruikers die thuis of in een rusthuis aan een psychiatrische stoornis lijden;
  3. Bewoners van rusthuizen
  4. Gezinnen met een familielid in een rusthuis

Ons team brengt bezoeken aan woonst, de eerstelijnsdiensten en de rusthuizen in de regio Doornik, Moeskroen en Komen.

SPAD Bien Chez Soi
Vind ons
Boulevard du Roi Albert, 90 – 7500 Tournai

Zie op de kaart

Geassocieerde IBW
Le Relais