PsyCot

Overige informatie

Doelgroep

PsyCoT richt zich tot alle personen en instellingen die volwassenen met een psychiatrische problematiek begeleiden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Doelstellingen

PsyCoT faciliteert de dialoog en samenwerking van de hulpverleners, inclusief mantelzorgers, rond en met de patiënt. Wij willen zo voor de patiënt de nodige voorwaarden creëren voor een optimale autonomie thuis en in zijn of haar leefwereld.

Middelen

Voor patiënten en hun hulpverleners

  • Zorgoverleg met het netwerk en de patiënt

Voor hulpverleners

  • Coaching van hulpverleners die geconfronteerd worden met moeilijke situaties
  • Informatie en sensibilisering over psychopathologie

Zorgoverleg

PsyCoT is een project “Psychiatrische Thuiszorg” dat zich richt tot personen met een ernstige psychiatrische problematiek en hun netwerk. Dit netwerk kan bestaan uit hulpverleners en mantelzorgers. De dialoog binnen het netwerk, met de patiënt en begeleid door een externe organisatie, moet leiden tot een zorg die beter afgestemd is op de vragen en noden van de betrokkene. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om een langdurige en continue zorg te kunnen bieden aan deze doelgroep.

Extern geleid zorgoverleg kan vastgelopen zorg in deze kleine geïndividualiseerde netwerken een nieuwe dynamiek geven. Om dit te realiseren is de patiënt aanwezig op het overleg. Hij dient ook voorafgaand zijn akkoord te geven voor deze werkwijze. Het overleg wordt georganiseerd bij de patiënt thuis indien dit mogelijk is. Voor hulpverleners hebben we het volgende aanbod.

Coaching

Hulpverleners die worden geconfronteerd met onduidelijke of complexe situaties waarbij zorgoverleg niet mogelijk is, kunnen dit met ons bespreken. De doelstelling is om door uitwisseling en informatie de hulpverlener te ondersteunen en de situatie vooruit te helpen.

Sensibilisering

Voor teams uit de eerstelijnszorg die worden geconfronteerd met psychiatrische problematiek, bieden we informatie rond psychopathologie en geestelijke gezondheidszorg. De bedoeling is om basisinformatie en vorming te bieden rond het omgaan met psychiatrische problematiek.

Antonin Artaud, Habitations protégées/Beschut Wonen
Contacteer ons
Contacteer L'Initiative Antonin Artaud
Vind ons
Grootgodshuisstraat, 10 – 1000 Bruxelles

Voir sur la carte

Geassocieerde IBW
Initiatief Antonin Artaud