Unmet Need

Algemene informatie

UNMET NEED is ontstaan uit een samenwerking tussen verschillende VZW’s uit de daklozensector (Samu social, Infirmières de rue, Transit, Dune, Diogènes), de preventiediensten van de stad Brussel (Bravvo Brussel, Brucity Team, Team Herscham), en organisaties uit de sector geestelijke gezondheidszorg (HERMESplus, TANDEMplus, MOVEOplus, Circuit, Antonin Artaud). Samen zijn deze actoren begonnen met het identificeren van daklozen met complexe psychiatrische problemen, met als doel, deze te begeleiden met een aangepast netwerk. Aanvankelijk was dit toepassingsgebied beperkt tot de daklozen van Brussel.

In al haar missies is Unmet Need altijd betrokken bij de samenwerking van deze actoren. Het doel is de gemelde begunstigden te begeleiden via twee methoden:

de “case management”-methode en de overlegmethode. Deze methoden zijn essentieel om samen duidelijke afspraken te maken over de doelstellingen van de persoon en de verwachtingen van de deskundigen.

Case management houdt in dat de werknemer een centrale positie inneemt in de mede-organisatie van de ondersteuning. Hij is degene die het geheel coördineert, maar ook degene die de continuïteit van de zorg waarborgt als deze op verschillende tijdstippen plaatsvindt.. De activiteiten van de werknemer zijn zeer divers. Ze omvatten coördinatie, bemiddeling, begeleiding, belangenbehartiging, psychosociale ondersteuning, counseling, enz. Het is een methode die moet bijdragen tot een onderling afgestemde en gecoördineerde zorg met de persoon.

Overleg is een instrument om de reeds verleende hulp en zorg te structureren en te ondersteunen. De geboden steun of zorg wordt verleend door verschillende structuren uit verschillende sectoren. Zowel over de inhoud van het zorgaanbod als over de organisatie ervan vindt afstemmingsoverleg plaats met de betrokken zorgverleners. De begunstigde stemt formeel in met deze bijeenkomsten en woont ze bij. Deze bijeenkomsten worden bijgewoond door 2 tot 9 zorgverleners uit de psycho-medico-sociale sector.

De georganiseerde begeleidingen zijn niet beperkt in de tijd, om het ritme van de begunstigde te respecteren en hem/ haar de beslissingsbevoegdheid te laten, zonder het werk te verzwakken. De begeleiders zijn voortdurend in beweging, niet alleen om de opvolging van hun begunstigden te organiseren daar waar ze vertrouwen tonen (op straat, in dagcentra, in ziekenhuizen, enz.), om verplaatsingen te organiseren met de begunstigden, maar ook om de verschillende professionele partners te ontmoeten in het kader van de verschillende missies. Het daklozenpubliek zijn bovendien mobiel in de openbare ruimte die ze innemen (verandering van woonplaats, huisvesting, opvangcentrum, regelmatig naargelang de gevaren van het dagelijkse leven). Het team van Unmet Need werkt in alle 19 Brusselse gemeenten.

Een van de andere missies van Unmet Need is het geven van trainingen in geestelijke gezondheid aan organisaties in de daklozensector, in de vorm van een inleiding in de meer theoretische aspecten van psychiatrische kwesties. Thema’s die aan bod komen zijn de verschillende soorten pathologieën, traumas, onzekerheid en de hulpverleningsrelatie.

Contacteer ons
Contacter L'Initiative Antonin Artaud
Vind ons
Rue du Grand Hospice, 10 – 1000 Bruxelles

Zie op de kaart

Geassocieerde IBW
Initiatief Antonin Artaud