Prisme

Prisme

Algemene informatie BELEID I – Gebruikersondersteuning De SPAD (psychiatrische thuisdienst) Prisme is een mobiel team dat aan woonst optreedt en niet-medische psychosociale ondersteuning biedt aan psychisch kwetsbare mensen die meer autonomie in hun dagelijks...

PZT Hedera

De PZT HEDERA is een mobiel team voor jonge volwassenen en hun gezinnen, opgericht op initiatief van Habitations Protégées Epsylon. Voor gebruikers De PZT komt thuis tussenbeide en biedt niet-medische psychosociale ondersteuning aan jongvolwassenen (18-30 jaar) die...
Bien chez soi

Bien chez soi

Algemene informatie De dienst SPAD (psychiatrische thuisdienst) “Bien Chez Soi” werd in 2002 opgericht op initiatief van de Federale Overheidsdienst en heeft als missie de coördinatie te verzekeren van de zorg voor thuiswonende personen met psychische...
Concertho

Concertho

Diverse informatie Het PZT Concertho is ontworpen om eerstelijnswerkers te ondersteunen en teamwerk in het kader van geestelijke gezondheidszorg aan te moedigen via 3 missies: Overleg, Het infopunt, Coaching en bewustmaking over geestelijke gezondheid voor...
Saccado

Saccado

Algemene informatie Saccado is een resultaat van de eerste reeks projectoproep. Het team bestaat uit 2,75 VTE. De SPAD (psychiatrische thuisdienst) Saccado is een structuur met als voornaamste taak te zorgen voor de coördinatie van de geestelijke gezondheidszorg voor...